Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin - Fransa sərgisi