Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin - Paris sərgisi